Fysioterapi

De aller fleste er kjent med ordene fysioterapeut og fysioterapi. Vi skal likevel se litt nærmere på hva dette innebærer. I løpet av livet kan vi oppleve ulike ting som setter kroppen vår ut av spill. Både fysiske og psykiske hendelser påvirker vår fysiske helse. Så alt fra idrettsskader til operasjoner, og sorg over tapet av en nær, kan gi oss smerter i kroppen. Det er her en fysioterapeut kommer inn i bildet.

En fysioterapeut kan gi oss smertebehandling i form av massasje, akupunktur og andre ulike behandlingsmetoder. Målet med fysioterapi er selvfølgelig å lette pasientens hverdag. I tillegg til behandling gitt av fysioterapeuten, vil han eller hun også kunne gi pasienten opptrening for å øke bevegelsen i muskler og ledd.

For at kroppen vår skal fungere optimalt er det viktig at vi har en sterk kjernemuskulatur. KJernemuskulaturen er musklene som holder ryggsøylen på plass og aktiviserer denne. Ved sykdom eller skade på kjernemuskulaturen vil du få ryggsmerter. En fysioterapeut kan lære deg å stabilisere kjernemuskulaturen, samtidig som du gjør andre aktiviteter.

Fysioterapeuter har mange ulike oppgaver og områder de kan spesialisere seg på. Noen er for eksempel eksperter på rehabilitering av slagpasienter eller pasienter som har vært utsatt for ulykke, andre hjelper de som er hofteopererte og noen er barnefysioterapeuter. Andre igjen konsentrerer seg om ”hvermansen”, og hjelper de som av en eller annen grunn har en kranglete kropp.

Som nevnt kan vår psykiske helse påvirke vår fysiske helse. Da kan det hjelpe å gå til en psykomotorisk fysioterapeut. Følelsene våre gir utløp i kroppen vår. Et lykkelig sinn gir en lykkelig kropp, med mindre smerter og plager. Dersom du er utsatt for psykiske lidelser som sorg, stress eller lignende, vil du kunne oppleve at kroppen blir vond. Og du forstår ikke helt alle smertene.

En psykomotorisk fysioterapeut kan, i tillegg til å behandle deg med massasje og lignende, lære deg å bli mer bevisst på deg selv og på hvordan kroppen henger sammen. Når du for eksempel er stresset, kan dette føre til at du biter tenner. Dette medfører muskelstivhet i kjevene, som videre forplanter seg til nakken og følgelig gir deg hodepine. Mange vil da oppsøke legen grunnet denne plutselige og intense hodepinen, uten å tenke på at det faktisk er stresset som er utslagsgivende. En psykomotorisk fysioterapeut kan hjelpe deg å bli mer bevisst på pusten din, gi deg ulike avslappingsteknikker etc. Han eller hun vil også ha samtaler med deg om din situasjon, slik at du kan få utløp for ditt stress og dine tanker og bekymringer.

Det er viktig å ta vare på kroppen din. Komfortable klær er alfa omega for at man skal føle seg avslappet. En deilig og myk t-skjorte fra Levis kan gi deg denne følelsen.

I dag er det ikke lenger nødvendig med henvisning fra fastlegen for å kunne gå til en offentlig godkjent fysioterapeut. Altså en som er godkjent gjennom trygdeordningen, der du kun betaler en egenandel. Dessverre ser vi at disse ofte har lange ventetider, og du blir tvunget til å oppsøke de private som også er dyrere.