Regelmessig trening viktig for ME-pasienter!

ME er en sykdom som er vanskelig å behandle, men det finnes visse tiltak man kan gjøre for å bedre livssituasjonen. ME er først og fremst et kronisk utmattelsessyndrom. Det ligger i navnet at sykdommen innebærer en uforklarlig og kronisk utmattelse i hverdagen. Den med ME rammes av nedsatt funksjonsnivå, som er lavere enn vedkommendes tidligere tilstand. Situasjonen blir verre etter fysiske og psykiske anstrengelser i hverdagen. ME-pasienter har som sagt et lavere funksjonsnivå sett i forhold til andre typer kroniske sykdommer, som kreft og leddgikt. Flesteparten som er rammet av sykdommen ser helt vanlige ut, og vil av andre bli sett på som friske. Det er derfor ganske normalt at den ME-syke fort blir sett på som lat, både innad i familien og av folk utenfra. Dette er noe som kan forverre situasjonen til den som sliter med ME, siden pasienten også kan rammes psykisk av depresjon eller frustrasjon. Det er derfor en god idè å prøve å vise de som rammes mer sympati.

Årsaker og behandlinger av ME

Det er enda ikke fastslått hva som er årsaken til ME eller hvilke typer behandlinger som virker. Forskningen av om ME er en fysisk eller psykisk tilstand er omstridt. Det har i en lang periode vært fokusert på om det kan ligge noen psykologiske årsaker bak. Nå har fokuset blitt løftet rundt både på det psykologiske, biologiske og fysiologiske plan. Det sies den dag i dag at ME bygger både på det biologiske og det psykologiske. Det er flere kvinner enn menn som rammes av sykdommen, men det er ikke blitt bevist om kjønn spiller noen rolle for videre forskning av tilstanden. Det har blitt gjort studier på at det er en sammenheng mellom personlighetstrekk, barndomstraumer og PTSD for utviklingen av ME. Selv om ME-pasienter opplever forverrelse av tilstanden etter anstrengelser, kan det være viktig å være fysisk aktiv. I følge forskningen, så har treningsterapi vært med på å forbedre utmattelsessymptomene, søvnvanskene og funksjonsnivået. Derfor er det viktig å kunne finne et aktivitetsnivå som den enkelte klarer å gjennomføre regelmessig, uten at det har negative effekter. Det hjelper også med hjemmetrening 3-5 ganger i uken, fra 5 til 15 minutter. Etterhvert kan man forsiktig øke aktivitetsnivået.

Kognitiv atferdsterapi ved psykiske symptomer

Noen pasienter har mer fremtredende psykiske symptomer, og da vil kognitiv terapi være en mer relevant behandlingsmetode. Her jobbes det med å løfte oppmerksomheten rundt det negative tankemønstret, og utforske dette sammen med en behandler. Ved å gjøre pasienten mer oppmerksom på egne tanker og følelser, vil vedkommende få mer selvinnsikt. Dette er med på å dempe symptomene. Det er gjennom forskning kommet frem til at kognitiv terapi og treningsterapi er foretrukne behandlingsalternativer. Når det kommer til trening, så er det viktig å innstallere riktig treningsutstyr i hjemmet, noe som kan hjelpe på situasjonene til den som har ME. Treningen varierer selvsagt fra person til person, spesielt når det kommer til treningsmengden. Ønsker du å lage et eget tilpasset treningsstudio i hjemmet? Da kan du sjekke ut forbrukslånkalkulator hos Sambla, for å finne det perfekte lånet for deg. Her sammenlignes de ulike bankene for å finne lånet med den laveste renten.